Maandlastenberekening....dan weet u wat u maandelijks kwijt bent

 
| Meer
 
maandlastenberekening
 
 
 
 
 
 
Bij het kopen van een woning is het voor u belangrijk te weten wat de kosten zijn. Uw geldverstrekker wil weten hoeveel hoe u en uw eventuele partner verdienen want de geldverstrekker wil wel weten dat u uw maandlasten kunt blijven betalen.
Er wordt dus gekeken naar het brutosalaris. Ploegentoeslag wordt meegerekend, vakantiegeld en een eventuele dertiende maand.
Kinderbijslag wordt niet meegeteld evenals provisie en overwerkgeld.
 
Standaardkosten in de maandlasten bij de maandlastenberekening
  • De netto afdracht per maand.
  • De verplichte uitgaven zoals elektriciteit, gas en water.
  • De opstalverzekering.
  • De onroerend goed belasting (WOZ).
  • Een bedrag wat betreft onderhoud aan de woning, telefoonkosten, premies voor verzekeringen.
 
De berekening van de maandlasten
Betaalde hypotheekrente is fiscaal aftrekbaar. Het percentage is afhankelijk van uw bruto inkomen. Daarin zijn drie groepen te onderscheiden.
De eerste groep met een bruto salaris tussen ongeveer 18.000 en 32.000 euro.
De tweede groep met een bruto salaris tussen ongeveer 32.000 en 54.000 euro.
De derde groep boven de 54.000 euro.
Tot ongeveer 54.000 euro is het percentage 40 procent. Daarboven is het percentage 52 procent.
De hypotheekrente wordt van het brutosalaris afgetrokken. Over het bedrag dat dan overblijft wordt inkomstenbelasting betaald en dat ontvangt u dan terug.
 
De WOZ waarde
Deze waarde wordt vermenigvuldigd met de factor 0,55 procent. De uitkomst hiervan is het zogenaamde `eigenwoningforfait`. Deze uitkomst komt bij het inkomen op en hierover moet extra inkomstenbelasting worden betaald.
 
maanslastberekening
 
Een voorbeeld van de maandlastenberekening ter indicatie
Stel, u heeft een lening van 250.000 euro met een hypotheekrente van 4 procent. De rente is dan 10.000 euro. De belasting betaalt u 40 procent terug dus 4.000 euro.
De WOZ waarde van de woning is 200.000 euro. Het `eigenwoningforfait` is 40 procent van 250.000 euro vermenigvuldigt met 0,55 procent is 550 euro.
De verzekeringspremie is 200 euro.
Dat houdt in dat de netto lasten op jaarbasis 8950 euro zijn. Dat is dan per maand 746 euro.

Let op!
Genoemde berekening is niet van toepassing bij een annuÔteitenhypotheek en bij een lineaire hypotheek. Bij beiden wordt er maandelijks afgelost en er wordt geen verzekeringspremie betaald.
 
Niet zo eenvoudig!
Uw juiste hypotheekvorm kiezen is niet eenvoudig. De ene geldaanbieder heeft andere voorwaarden dan weer een andere geldaanbieder. Daarom is het belangrijk om een betrouwbare hypotheekadviseur in te schakelen; iemand die écht verstand van zaken heeft.
Wonen, heerlijk en zonder zorgen wonen is een eerste vereiste. Daarnaast wilt u ook nog van het leven genieten zonder geldzorgen. Daarom is de juiste hypotheekvorm zo belangrijk!
 
maandlasten berekening